მობილური • EVDO და HSPA/EVDO მოდემები - აბონენტები