ფიქსირებული • გამავალი ტრაფიკი ტექნოლოგიების მიხედვით