სხვადასხვა • მოსახლეობის წილი, ვინც ისარგებლა ინტერნეტით