მაუწყებლობის ტრანზიტი • აბონენტები ტექნოლოგიების მიხედვით