მაუწყებლობის ტრანზიტი • შემოსავლები ტექნოლოგიების მიხედვით